Uitnodiging Algemene ledenvergadering Auto Hobby Club
Nieuws

Uitnodiging Algemene ledenvergadering Auto Hobby Club

Geplaatst op: maandag 19 februari

 

 

Uitnodiging Algemene Leden Vergadering

 

Beste leden,

4 april houdt de AHC en haar leden vergadering in de grote zaal van de Dukdalf.
Aanvang 20:00.

Uitnodigingen zullen binnenkort verstuurd worden.

De benodigde documenten zijn bij de ingang aanwezig.

Agenda: 

Opening
Mededelingen
Notulen vorige ALV
Ingekomen stukken
Financieel verslag
Begroting
Bestuursverkiezing
Rondvraag
Sluiting

Wij hopen u allen te mogen begroeten op deze avond.

Indien u niet in de gelegenheid bent kunt u dit mailen naar: AHC.nieuws@gmail.com.