Bestuurszaken

Bestuurszaken

Hoofdbestuur

Hierin staat:
voorzittersoverleg, begrotingsvergadering & evaluatie BBQ.

ALLERHANDE [09-2018]

Beheercommisie

Hierin staat:
Meerjaren begroting 2019, EHBO koffers & Vluchtroute Beuk 4.

ALLERHANDE [09-2018]

Hoofdbestuur & Beheercommissie

09-2018

Hoofdbestuur
voorzittersoverleg, begrotingsvergadering, evaluatie BBQ

Beheercommissie
Meerjaren begroting 2019, EHBO koffers, Vluchtroute Beuk 4

HB - ALLERHANDE BH - ALLERHANDE