Bestuurszaken

Hoofdbestuur Beheercommissie
09-2018 Allerhande

waarin o.a.: voorzittersoverleg, begrotingsvergadering,           evaluatie BBQ

Allerhande

waarin: Meerjaren begroting 2019, EHBO koffers, Vluchtroute Beuk 4

07-2018 Allerhande

waarin o.a.: verkoop grondbezit afgerond, beslissing gemeente Beach sportcentre, zonnepanelen Breewijd

06-2018 Allerhande

waarin o.a.: verkoop grondbezit, Beach Sportcentre, Privacy wetgeving en Lustrum

 05-2018  MBSOV BBQ

Volleybal Beachsport Centre

Contactuurtje in beuk 2

Rijksvastgoedbedrijf

Privacy wetgeving

Lustrum MBSOV

 Vernieuwing brand meld installatie (2)

Auto Hobby Club

Renovatie sportkantine (2)

04-2018 Nieuwe voorzitter

Lening Beach Volleybal

Grondbezit Arnhem

75 jarig lustrum MBSOV

Overlijden erelid Rob Smits

03-2018  Bezoek Generaal Sprang MBSOV

Oprichting Beach Volleybal MBSOV ?

Vernieuwing brand meld installatie (1)

Aanpassing bar beuk 1

Renovatie sportkantine (1)