Colofon

Hoofdbestuur

Johan Russchenberg Voorzitter 0223 652471
Henk de Vries Penningmeester/vice voorzitter 06 83969947
Rob van den Akker Bestuurslid Vz.Beheercomm. 0223 651576
Corné Jacobs Bestuurslid algemeen 0223 651331
Niek den Daas Bestuurslid algemeen 06 20701605
Marianne Obradovic-Pot Bestuurslid activiteiten 0223 656460
Rob Piersma Secretaris 0223 651787
Gino Slothouber Bestuurslid materialen 0223 656763

MBSOV, postbus 21, 1780 AA, Den Helder

Email; MBSOV@mindef.nl

KvK nr. 40634867
Rekening Nr. NL74 INGB 0007 6142 55

Contactadressen

COÖRDINATIE BEUK 1:
Sikko & Saskia Afspraken zaal 0223 657640
COÖRDINATIE BEUK 2:
Jan Nebbeling 06 5397 0212
BEHEERCOMMISSIE DUKDALF:
Rob van den Akker Voorzitter 0223 651576
Gino Slothouber Coördinator onderhoud 0223 656763
Martin Kassteen Assistent beheerder 06 2730 2053
DUKDALF:
Ria Weistra & Henk de Vries Agenda beheer 0223 657440

CONTACTPERSONEN AFDELINGEN:

AUTO HOBBY CLUB:
Patrick Echteld 06 5100 9845  (6)57281
BADMINTON:
Voor informatie secretariaat HB  0223 657440  mbsov@mindef.nl
BILJART:
Hans van der Sloot 0223 631162
BRIDGE:
Jack Vink 0223 622765
DANSEN:
Martin Brouwer 06 1024 3680  (6)51708
DIGITAAL IN BEELD:
Mart Marbus 06 4073 2978 martmarbus@gmail.nl
ELECTRONICA HOBBY CLUB:
Ronald Krantz 0223 656422 r.krantz@mindef.nl
FITNESS:
 Henk en Ria 0223 657440  penningmeester@mbsov.nl
HANDBOOGSCHIETEN:
Jan Nebbeling 06 5397 0212
KEGELEN:
Henk en Ria 0223 657440 penningmeester@mbsov.nl
SQUASH:
Eddy van de Wiel 06 52610749 E.vd.Wiel@mindef.nl
TAFELTENNIS:
J. Hendriks 0223 627072
TENNIS:
Mieke Timmerman 0223 633202
TONEEL:
Astrid Baijs 0223 633110
TRIMMEN:
Coby Koningstein 0223 621832
Sjef Sluimer 0223 627946
VOLLEYBAL:
Stefan Plomp 06 5058 3593 secretaris@mbsov-volleybal.nl
WATERSPORT:
Secretaris WSC (Richard Lackroij) 06 5314 0103 rd.lackroy@gmail.com
Loodscommissaris WSC (Ben Vermeulen) 0223 633596 vermeulen.breewijd@gmail.com
Havenmeester jachthaven WSC 06 1176 2927  < beperkt bereikbaar

TELEFOONNUMMERS DUKDALF & AFDELINGEN:

‘t Vooronder / administratie 0223 657440
Auto Hobby Club 0223 657281
Bar in de zaal 0223 657640
Biljartzaal 0223 657156
Handboogschieten 0223 657644
Kegelclub “Alle Negen” 0223 612003
Muziekbar 0223 657659
Tennisclub “Topspin” Schaapskooi 0223 613077
Toneel 0223 657140
Maarten Bakker zaal 0223 657109
Watersport “Breewijd” Jachthaven 06 1176 2927
Watersport “Breewijd”Winterstalling 0223 657249
Werkplaats 0223 657467