Colofon

Hoofdbestuur

Voorzitter Vacant
Johan Russchenberg 1e Secretaris ad interim 0223 652781
Henk de Vries Penningmeester/vice voorzitter 06 83969947
Rob van den Akker Bestuurslid Vz.Beheercomm. 0223 651576
Corné Jacobs Bestuurslid algemeen 0223 651331
Bestuurslid algemeen
Marianne Obradovic-Pot Bestuurslid activiteiten 0223 656460
Rob Piersma Bestuurslid 2e secretaris 0223 656884
Gino Slothouber Bestuurslid materialen 0223 656763

MBSOV, postbus 21, 1780 AA, Den Helder

Email; MBSOV@mindef.nl

KvK nr. 40634867
Rekening Nr. NL74 INGB 0007 6142 55

Contactadressen

COÖRDINATOR BEUK 2:
Jan Nebbeling 06 5397 0212
BEHEERCOMMISSIE DUKDALF:
Hans van der Sloot Secretaris 0223 631162
DUKDALF:
Siem Houtkooper Coördinator onderhoud 0223 657440
Ria Weistra & Henk de Vries Agendabeheer 0223 657440
Vacature Arbo & Milieu
Sikko & Regina Afspraken beuk 1 (zaal) 0223 657640

 

CONTACTPERSONEN AFDELINGEN:

AUTO HOBBY CLUB:
Rob Smits 0223 620400 /(6)57281
BADMINTON:
Jeroen & Maaike Basteleur  06 20 63 82 27
BILJART:
Hans van der Sloot 0223 631162
BRIDGE:
Jack Vink 0223 622765
DANSEN:
Martin Brouwer 06 1024 3680 / (6)51708
DIGITAAL IN BEELD:
Mart Marbus 06 4073 2978 martmarbus@gmail.nl
ELECTRONICA HOBBY CLUB:
Ronald Krantz 0223 656422 r.krantz@mindef.nl
HANDBOOGSCHIETEN:
Jan Nebbeling 06 53 97 02 12
KEGELEN:
Bianca Muts 06 8157 3652 Kegelbaan@topspin-mbsov.nl
TAFELTENNIS:
J. Hendriks 0223 627072
TENNIS:
Mieke Timmerman 0223 633202
TONEEL:
Astrid Baijs 0223 633110
TRIMMEN:
Coby Koningstein 0223 621832
Sjef Sluimer 0223 627946
VOLLEYBAL:
Stefan Plomp 06 50 58 35 93 secretaris@mbsov-volleybal.nl
WATERSPORT:
Secretaris WSC (Richard Lackroij) 06 53 14 01 03 rd.lackroy@gmail.com
Loodscommissaris WSC (Ben Vermeulen) 0223 633596 vermeulen.breewijd@gmail.com
Havenmeester jachthaven WSC 06 11 76 29 27  < beperkt bereikbaar

 

TELEFOONNUMMERS DUKDALF & AFDELINGEN:

‘t Vooronder / administratie 0223 657440
Auto Hobby Club 0223 657281
Bar in de zaal 0223 657640
Biljartzaal 0223 657156
Handboogschieten 0223 657644
Kegelclub “Alle Negen” 0223 612003
Muziekbar 0223 657659
Tennisclub “Topspin” Schaapskooi 0223 613077
Toneel 0223 657140
Maarten Bakker zaal 0223 657109
Watersport “Breewijd” Jachthaven 06 1176 2927
Watersport “Breewijd”Winterstalling 0223 657249
Werkplaats 0223 657467