Oud gedienden

“Oudgediendenvereniging”, verder genoemd OGV, is ontstaan uit postactive burger- en militaire medewerkers van de voormalige Bewapening Werkplaatsen der Marine en het Marine Elektronisch en Optisch Bedrijf, beiden nu geintegreerd in het Marine Bedrijf en onderdeel van de Defensie Materieel Organisatie.

Doel

De vereniging heeft als doel het bevorderen en het onderhouden van contacten met oudgedienden. Zij tracht dit te bereiken door het beleggen van bijeenkomsten met onder andere diverse activiteiten zoals excursies, klaverjasmiddagen, open dagen, contactmiddagen en dergelijke. Verder worden de zieken – wanneer zij zelf dit willen – bezocht door onze ziekenverzorgers.

Oproep

Het huidige bestuur zou graag wat nieuw enthousiaste mannen of vrouwen willen vragen om zitting te nemen in het bestuur van OGVBW.
Gaarne uw reactie melden aan de secretaris (zie contact kader).

Leden

Leden kunnen zijn diegenen die bij een van de bedrijven, die nu het Marinebedrijf vormen, hebben gediend.

Lidmaatschap

Men kan lid worden van de OGV, bij het verlaten van het bedrijf door onder andere; – Pensionering, – VUT, – FLO enz.
De voorwaarden is dat men ook al lid is van de MBSOV.
Het lidmaatschap van de OGV is € 8,50 per jaar, en te voldoen per automatische incasso.

Even voorstellen

Voorzitter: Fred Simons

In 1963 begonnen, als monteur elektronische apparaten,in de Sonarwerkplaats bij het toenmalige bedrijf de Elektronische werkplaatsen. Via bedrijfsscholing en eigen studie mezelf slimmer gemaakt en uiteindelijk in 1985 chef werkplaats geworden. In deze periode ben ik, via verkiezingen, lid geworden van de dienstcommissie MEOB. De vestiging in Den Helder was onderdeel van het MEOB te Oegstgeest. Tijdens de fusie met de BW in 1996 ben ik geplaatst als chef van de nieuwe productgroep navigatie en kompassen. In 2001 voorzitter geworden van de medezeggenschapsraad Sewaco. In 2004 heb ik van de FPU+ regeling gebruik gemaakt en ben heerlijk van mijn gaan vrije tijd gaan genieten. Ik ben reeds vanaf de oprichting lid van de personeelsvereniging en in 2004 lid geworden van de afdeling oudgedienden. Bij de jaarvergadering in 2004 smeekte het bestuur om nieuwe bestuursleden. Gezien het feit mijn ervaring heb ik mij beschikbaar gesteld voor de functie van voorzitter.
Groeten, Fred

Secretaris: Anton Zwart

In september 1965 begonnen bij het toenmalige Verificatie van Rijkszee en Luchtvaart Instrumenten buitendienst Den Helder, onderafdeling VRZLI Wassenaar. Begonnen als elektrotechnisch instrumentmaker in de afdeling kompassen. Via interne opleidingen die in Wassenaar gegeven werden het vak meester gemaakt. Na verloop van tijd is de techniek dusdanig veranderd dat er meer elektronica aan te pas kwam, reden te meer om diverse cursussen te gaan volgen bij de leverancier in het buitenland. In 1978 is de Verificatie samen gegaan met het toenmalige MEB wat tot een nieuw bedrijf werd met de naam MEOB. Nog diverse jaren met veel interesse en plezier in de buitendienst gewerkt, waarna ik gevraagd ben om een staf functie over te nemen en heb dit aanvaard. Deze functie heb ik zo’n 7 jaar vervult en heb toen de mogelijkheid gehad om vervroegd uit te treden en heb ik van de FPU+ regeling gebruik gemaakt. Sinds ik bij het MEOB kwam lid geworden van de personeelsvereniging. En daarna lid geworden van de oudgedienden vereniging. Vervolgens heeft men mij gevraagd om in het bestuur plaats te nemen om in een later stadium een functie te gaan vervullen. Ik hoop op deze manier de OGVBW nog een lange tijd te mogen dienen.
Groeten, Anton

Joep Boertjes

Geboren 1943 en in 1948 met mijn ouders verhuisd naar Den Helder. Na de lagere school en de LTS ben ik gaan werken op de Bewapenings Werkplaatsen in de afdeling Vuurleiding. Na diverse interne opleidingen w.o. middelbaar elektronicus werd ik aangesteld als systeem-technicus WM-25 installatie voor de afbouw van S-Fregatten ben ik nog voor 2 jaar naar Vlissingen verhuisd. Na een reorganisatie waarbij onze afdeling werd opgeheven heb ik nog ongeveer 3 jaar als coördinator-materieel beheer GW-Fregatten op de staf gewerkt. Na de fusie BW – MEOB kwam ik in een bovenrol terecht bij de afdeling Maintenance Engineering Radar, daar voelde ik me met mijn vuurleiding achtergrond niet op mijn plaats, en heb toen gesolliciteerd en ben aan genomen bij DCMO = Dutch Configuration Management Office, alwaar ik tot mijn pensioen in 2001 heb gewerkt.
Groeten, Joep

Activiteiten medewerker: Jan Snijder

Mijn naam is Jan Snijder geboren in Fochteloo gemeente Ooststellingwerf te Friesland. Na de lagere school en de LTS ben ik particulier gaan werken en daar de nodige cursussen en kennis opgedaan. In 1970 verhuisd naar Den Helder en ben in oktober bij de BW werkplaatsen gaan werken in de sectie hoge druk lucht apparatuur. Na enige jaren hier gewerkt te hebben overgeplaatst naar de torpedo afdeling waar de M8 zijn intrede had gedaan. Na ziekte in 1980 tewerk gesteld in het magazijn, voor ontvangst en verzending van goederen, en het beheer van persstukken. Daarna toch weer naar afd. druklucht overgeplaatst. We zijn in 1997over gegaan naar het nieuwe bedrijf (SEWACO) in de B&O hal. Daar gekomen bleef ik eerst het zelfde werk doen, daarna werd ik geplaatst bij de duik en beademing afdeling. Daar werden de onderdelen in onderhoud genomen getest en gereed gemaakt voor verzending naar de diverse afdelingen en schepen. Ik kreeg in 2004 een leuke aanbieding om gebruik te maken van de 57+ ontslag regeling. Dat hoorde ik in december 2003 en heb gelijk dat de regeling er door was de papierwinkel in orde gemaakt. Ik kon er uit in 01-06-2004 maar had nog genoeg ver lof staan om uiteindelijk twee maande eerder te vertrekken. Ik geniet nu van mijn vrije tijd samen met mijn vrouw.
Groeten, Jan

Contact Oud gedienden

Secretaris: Anton Zwart
E-mail: ogvmb@ziggo.nl
Tel: 0223 – 620701
Of: 06-55021746

Secretariaat OGV
Adres: van Hoogendorpstraat 32
E-mail: 1781 SR Den Helder
ING bank nr 7498204
T.n.v. Penningmeester OGV

Hoofdgracht 4
1781 AA Den Helder