Oud gedienden

“Oudgediendenvereniging”, verder genoemd OGV, is ontstaan uit postactieve burger- en militaire medewerkers van de voormalige Bewapening Werkplaatsen der Marine en het Marine Elektronisch en Optisch Bedrijf, beiden nu geintegreerd in het Marine Bedrijf en onderdeel van de Defensie Materieel Organisatie.

Doel

De vereniging heeft als doel het bevorderen en het onderhouden van contacten met oudgedienden. Zij tracht dit te bereiken door het beleggen van bijeenkomsten met onder andere diverse activiteiten zoals  klaverjasmiddagen, contactmiddagen, bingomiddagen, Jeu de Boulesmiddagen en het jaarlijks houden van een reunie.

Oproep

Het huidige bestuur zou graag wat nieuw  mannen of vrouwen willen vragen om zitting te nemen in het bestuur van OGVMBBW.
Neem voor meer informatie contact op met de secretaris(zie kader)

Bestuur

De OGV heeft een bestuur bestaande uit een voorzitter,secretaris en penningmeester.Deze zorgen voor het goed functioneren van de afdeling en behartigen de lopende zaken van de afdeling.Zij beleggen 1 maal per jaar een jaarvergadering voor alle leden.Hierin wordt het jaarverslag,een financieel verslag en de begroting aangeboden.Zij leggen verantwoording af aan de leden en aan het hoofdbestuur MBSOV daar waar nodig is.

Leden

Leden kunnen zijn diegenen die bij een van de bedrijven, die nu het Marinebedrijf vormen, hebben gediend.

Lidmaatschap

Men kan lid worden van de OGV, bij het verlaten van het bedrijf door onder andere; – Pensionering, – VUT, – FLO enz.
De voorwaarden is dat men ook al lid is of wordt van de MBSOV.
Het lidmaatschap van de OGV is € 8,50 per jaar.

 

 

 

 

 

 

 

 

Contact Oud gedienden

Secretaris: Dick de Koning
E-mail: secretaris.ogvmb@ziggo.nl
Tel: 0223 – 614434
 

Secretariaat OGV
Adres: Jacob Roggeveenstraat 18 1782 VN Den Helder

Hoofdgracht 4
1781 AA Den Helder