HisDocMB

De geschiedenis van Den Helder en de streek er omheen is nauw verbonden met de Koninklijke Marine. Dat begon in de 17 eeuw met de komst van de vloot naar de rede van Texel. Dit betekende het begin van een reeks activiteiten rond het Nieuwe Diep en heeft geresulteerd in het Den Helder van nu. Met de komst van een kielplaats en later “eene werf van uitrusting” zoals de Rijkswerf eerst werd genoemd is de groei van Den Helder begonnen. Van velen is hun lot verbonden met deze Rijkswerf, als het niet direct als medewerker was dan had men wel familie die er werkte. Ook de middenstand, aannemers en toeleveranciers voeren wel bij deze ontwikkelingen. De ontwikkeling van Den Helder kan niet los gezien worden van de aanwezigheid en ontplooiing van de “Rijkswerf Willemsoord”.

Toen in de jaren na de tweede wereldoorlog beslist moest worden of de Koninklijke Marine opnieuw Den Helder als thuishaven zou kiezen, was de aanwezigheid van de Rijkswerf een belangrijke factor voor de keuze van Den Helder. Het HisDocMB is een afdeling van de Marine Bedrijf Sport en OntspanningsVereniging (MBSOV). Op onze site vindt u diverse informatie over de geschiedenis van de voormalige Marine onderhoudsbedrijven en de activiteiten van het Historisch Documentatiecentrum Marinebedrijf (HisDocMB).

Het HisDocMB ondersteunt onderzoekers, instellingen, musea en alle andere geïnteresseerden met informatie en materiaal over de geschiedenis van de Koninklijke Marine onderhoudsbedrijven. Het verzamelt hiertoe documentatie en beeldmateriaal die een relatie hebben met de geschiedenis van deze bedrijven.

Contact HisDocMB

HisDocMB
Tel: 0223-657 440

Hoofdgracht 4
1781 AA Den Helder