Biljartclub

Een van de vele afdelingen van de MBSOV waar met een hoog gezelligheidsgehalte maar waar gelijkertijd op enthousiaste wijze de biljart sport wordt beoefent. In een perfecte accommodatie staan twee prima biljarts en een geweldige bar ter beschikking van de spelers, de afdeling slaagt er in om het kwaliteitsniveau zeer hoog te houden. De biljartafdeling van de MBSOV is opgericht op 1 oktober 1969. De biljart afdeling is dus al lange tijd actief, waardoor er een vaste kern van leden is ontstaan. Er is de mogelijkheid om te biljarten op de maandagavond, donderdagmiddag, donderdagavond en de vrijdagavond. Uitwisselingen met andere verenigingen behoort ook tot het programma. Vanwege het enthousiasme van een aantal spelers is er ook aansluiting gezocht bij de bond, zodat deze spelers ook officiële bondswedstrijden kunnen spelen. Instructie wordt ook nog eens tussendoor gerealiseerd zodat de accommodatie behoorlijk intensief wordt gebruikt. Kortom; gezellige, enthousiaste afdeling met meerdere speelmogelijkheden op ieder niveau.

Algemeen:

De MBSOV heeft de beschikking over een biljartzaal met twee biljarts. Deze zaal bevindt zich in het gebouw MBSOV- Dukdalf op de oude Rijkswerf te Den Helder. De afdeling biljarten heeft eigen statuten. Hier staan alle zaken in vermeld die belangrijk zijn om de biljartafdeling MBSOV goed te laten functioneren. Hierin zijn ook de zaken van het bondsbiljarten beschreven.

Bestuur:

De biljartafdeling heeft een bestuur bestaande uit voorzitter- secretaris en penningmeester. Deze zorgen voor het goed functioneren van de afdeling en behartigen de lopende zaken van de afdeling. Zij beleggen een maal per jaar een jaarvergadering voor alle leden. Hierin wordt het jaarverslag, een financieel verslag en de begroting aangeboden. Zij leggen verantwoording af aan de leden en aan het hoofdbestuur MBSOV daar waar nodig is.

Leden:

De afdeling biljarten heeft in totaal ongeveer 50 leden. Deze zijn verdeeld over drie groepen en spelen op de maandagavond donderdagmiddag, donderdagavond en vrijdagavond. Deze afdelingen spelen normaliter het libre spel.

Wedstrijdleiding:

De wedstrijdleiding verzorgt de wedstrijdindeling en houdt de standen van de competitie bij. De wedstrijdleiding kan ook eventueel besluiten om tevens bandstoten, driebanden of kader te laten spelen. Veelal is dit afhankelijk van de beschikbare spelers en hun mogelijkheden. Eventuele uitwisselingen met andere clubs worden ook door de wedstrijdleidingen geregeld.

Bondsbiljarten:

De afdeling bondsbiljarten heeft een eigen bestuur. Deze moet, volgens de bondsregel, bestaan uit leden van de biljartbond. Dit bestuur kan dus, in personen, afwijken van het bestuur biljartafdeling.Deze afdeling bestaat uit spelers die zich hebben opgegeven voor het spelen bij de biljartbond. Deze spelers moeten ook lid zijn van de biljartafdeling MBSOV. Het aantal leden is afhankelijk van deelnemende spelers. Zij spelen persoonlijke kampioenschappen, de PK’s, en/of spelen in een team van de MBSOV. Tevens speelt er een recreatieteam van de MBSOV voor de bond. De bondsspelers spelen hun wedstrijden bij de MBSOV of op een andere locatie in Noord Holland.

Verdere gegevens:

Er is een trainingsavond op dinsdagavond. Op andere avonden of weekenden worden, indien nodig en door de biljartafdeling georganiseerd, bondswedstrijden, uitwisselingen of andere wedstrijden gespeeld. Indien er op andere tijden getraind of gespeeld moet worden dan gaat dat altijd in overleg met het bestuur.

Lidmaatschap:

Leden van de biljartafdeling moeten altijd eerst lid worden van de MBSOV. Indien er plaats is kunnen er bij de biljartafdeling pas weer nieuwe leden worden aangenomen.

 Contributie:

De leden van de biljartafdeling betalen een jaarlijkse contributie voor het lidmaatschap van de afdeling biljarten.

Correspondentie:

secretaris biljartafdeling MBSOV p/a Postbus 21 1780 AA Den Helder.

 

Contact Biljartclub

Hans van der Sloot
E-mail: MBSOV@mindef.nl
Tel: 0223-657 440

Hoofdgracht 4
1781 AA Den Helder