Beheer commissie Dukdalf

De beheercommissie draagt zorg voor:

  • het instand houden van de faciliteiten aanwezig in de Dukdalf i.s.m. de afdelingen/gebruikers en de dvd organisatie.
  • het optimaal kunnen gebruiken van de installaties t.b.v. de afdelingen i.s.m. de dvd organisatie.
  • het up to date houden van het onderhoudsplan Dukdalf.
  • tijdig indienen van begrotingsvoorstellen.

De beheercommissie Dukdalf bestaat uit:

  • De voorzitter: deze wordt vervuld door een lid van het Hoofdbestuur.
  • De secretaris: wordt gekozen door de leden van de beheercommissie.
  • De penningmeester: deze wordt vervuld door de penningmeester Hoofdbestuur.

De beheercommissie bestaat verder uit:

  1. Leden van die afdelingen die gebruik maken van de Dukdalf voor het beoefenen van hun sport of hobby.
  2. Leden die de technische zaken behartigen [ Elektrotechniek – metaal/werktuigbouw en bouwkundig].
  3. Tevens iemand uit de leden die voor de MBSOV de veiligheidszaken en de milieu zaken controleert.

Deze geeft gevraagd of ongevraagd, na zijn gedane controle ronde, een rapportage aan het bestuur van de beheercommissie en het Hoofdbestuur.
Beide groeperingen, gebruikers en onderhoud, vergaderen vanaf 2007 samen als een commissie.

Handboek

In het handboek Dukdalf heeft men alle zaken die belangrijk zijn voor de goede voortgang vastgelegd. Deze heeft iedere afdeling verstrekt gekregen.

De leden behoren deze richtlijnen te lezen en op te volgen. Deze richtlijnen moeten de leden op ieder tijdstip ter inzage kunnen krijgen. De beheercommissie bepaalt de prijzen van de diverse consumpties die in de Dukdalf gehanteerd moeten worden. Deze worden aangepast als dat nodig blijkt te zijn. De inkoop voor de afdelingen moet altijd gebeuren via de beheerder van de Dukdalf. De onderafdelingen hebben dus in de Dukdalf altijd de zelfde prijzen voor de verkoop van de vastgestelde consumpties. Uitzonderingen voor bepaalde zaken staan in het Handboek Dukdalf. Door de instelling van vastgestelde inkoop – verkoop prijzen wordt zowel de Dukdalf als de afdelingen in staat gesteld zich beter te ontplooien. De beheercommissie probeert zo veel mogelijk om ontstane problemen voor iedere afdeling op te lossen. Overleg op de vergaderingen geeft iedere afdeling hier de kans voor.

Technische dienst

De technische mensen zorgen ervoor dat alle gegevens en werkzaamheden bij worden gehouden. Zonodig worden de installaties voorbereid en op veiligheid gecontroleerd. De wijzigingen worden op de tekeningen aangegeven en naar de verantwoordelijke mensen toegestuurd.

Sleutelplan

De beheercommissie heeft ook het sleutelplan onder zijn beheer. De sleutels zijn uitgegeven aan de diverse afdelingen. De secretaris van de betreffende afdelingen moet de boekhouding voor zijn afdeling bijhouden. Hij weet dus, ook bij eventuele navraag, wie de diverse sleutels in zijn/haar bezit heeft.

Diversen

De controle voor de brandblussers en haspels wordt op papier door de beheercommissie bijgehouden. Jaarlijks worden deze in de praktijk gecontroleerd door erkende instellingen.

Dit zijn in het kort een aantal taken voor de beheercommissie. Voor verdere gegevens kan men het Handboek Dukdalf naslaan. De beheercommissie stelt dat de diverse afdelingen zich zullen houden aan de vastgestelde regels. De Dukdalf zal dan als een goed lopend en veilig onderkomen kunnen werken. De datums voor de vergaderingen worden per vergadering vastgesteld. De vergaderingen vinden plaats in de Dukdalf.

Contact Beheer commissie Dukdalf

Beheercommissie Dukdalf
Tel: 0223-657 440

Hoofdgracht 4
1781 AA Den Helder