Activiteiten commissie

Saamhorigheid is erg belangrijk binnen een vereniging, het organiseren van activiteiten kan daar een hele belangrijke rol in vervullen, men leert elkaar op een informele manier beter kennen. De activiteitencommissie van de MBSOV zal proberen daar een grote bijdrage aan te gaan leveren. Het organiseren van, laagdrempelige activiteiten en voor ieder wat wils is het grote motto! Als de activiteiten dan ook nog kunnen worden ondersteund vanuit de vereniging zijn de kosten aantrekkelijker te maken.

Er zal met medewerking van een enthousiaste medewerkers, activiteiten worden georganiseerd die variëren van enkele uren tot enkele dagen (bijvoorbeeld de Stedentrip) en activiteiten welke in of om het verenigingsgebouw plaatsvinden (zoals het contactuurtje of een dansavond) , tot ver buiten onze landsgrenzen. Ook voor de inwonende kinderen van de leden worden ieder jaar in samenwerking met CZSK een paar activiteiten georganiseerd, zoals bijvoorbeeld het Sinterklaasfeest.

De vereniging heeft in het verleden al heel wat activiteiten georganiseerd, en zal dit hopelijk blijven doen vanuit de activiteitencommissie. Heeft u interesse om een activiteit te organiseren of heeft u leuke ideeën voor een activiteit? Wij horen het graag van u!

Regels met betrekking tot deelname aan de MBSOV-Activiteiten:

 1. Alleen geregistreerde leden kunnen deelnemen aan een van de activiteiten.
 2. Ieder MBSOV-lid kan 1 kaart (plaats) bespreken. Dus geen introduce!
 3. Leden die hun contributie niet hebben voldaan, worden uitgesloten van deelname aan activiteiten.
 4. Voordat de activiteit plaatsvindt, wordt het bedrag van deelname geïncasseerd door de penningmeester. Door het invullen van uw rekeningnummer op het inschrijvingsformulier gaat u akkoord met incassering. Heeft u hiertegen bezwaar, dan krijgt u via een mail de datum/bedrag dat u het geld zelf over moet maken.
 5. Echtgenoot/echtgenote kunnen worden aangemeld als gezinslid (geen kosten aan verbonden) via de intranetsite met onderstaande link. Via internet: aanmelden lidmaatschap en zet achter de naam tussen haakjes (echtgenoot van)
 6. Iedereen die deelneemt aan activiteiten met vervoer per bus staat op een buscontrole lijst. Dit is nodig vanwege het feit dat als er iets gebeurd, we moeten weten wie er in een bus meegaat. De penningmeester heeft te allen tijde ook een kopie.
 7. Deelnemers moeten zich legitimeren en zijn ook verplicht legitimatie bij zich te dragen.
 8. Deelname is op eigen risico!
 9. Inschrijving/deelname aan een activiteit is niet geheel vrijblijvend. Er kan niet zomaar geannuleerd worden. Iedere deelnemer is zelf verantwoordelijk voor een reis- en annuleringsverzekering. Bij annulering van bijv. kaarten voor concert, neemt u contact op met de activiteitencommissaris. Er wordt dan gekeken of er nog “reserve” deelnemers op een lijst staan. Indien dit niet van toepassing is, wordt er samen gekeken naar een oplossing en is punt 10 van toepassing.
 10. Alleen als er nog kaarten beschikbaar zijn, dan kunnen niet leden mee, echter niet tegen een MBSOV bijdrage. Er is dan evengoed een voordeel van de busreis en soms ook voordeel van een groepsvoordeel.
 11. Een inschrijving voor een activiteit staat minimaal 5 weken open zodat iedereen de kans heeft om te reageren. Bij meer aanmeldingen dan beschikbare plaatsen, vindt deelname plaats door middel van loting. Dit wordt door een onafhankelijk iemand gedaan. Het is dus niet zo: wie het eerst komt, gaat zeker mee!
 12. Bij overschrijding van het aantal inschrijvingen t.o.v. het aantal beschikbare plaatsen zal er tot loting overgegaan worden waarbij de verhouding tussen gewone leden en buitengewone leden in acht wordt genomen. Bij overboeking zullen er 79% gewone leden* en 21% buitengewone leden* mee kunnen. Deze verhouding zal jaarlijks bepaald worden waarbij het aantal gewone leden en buitengewone leden bepalend is.
 13. Bij vragen kunt u contact opnemen (bij voorkeur middels een mail) met de activiteitencommissaris. Bij twijfel overlegt de activiteitencommissaris met het dagelijks bestuur.

 

Voor de omschrijving gewone en buitengewone leden, zie statuten en huishoudelijk reglement.

Contact Activiteiten commissie

Marianne Obradovic-Pot
E-mail: m.obradovic.pot@mindef.nl
Of: activiteiten@mbsov.nl

Hoofdgracht 4
1781 AA Den Helder