Nota defensie MBSOV/Gebouw Dukdalf
Nieuws

Nota defensie MBSOV/Gebouw Dukdalf

Geplaatst op: vrijdag 31 mei

Toegevoegd een verklaring van Plaatsvervangend Commandant Zeestrijdkrachten Generaal-majoor der mariniers F.V. van Sprang.

Bekijk hier het originele bericht!

Nota

MBSOV/Gebouw Dukdalf

Het Marinemuseum is verspreid over de locatie Oude Rijkswerf en wil doorgroeien om meer bezoekers te kunnen faciliteren. Voor een toekomstbestendig Marinemuseum is vernieuwing nodig en verbetering van de onderlinge samenhang noodzakelijk. Daarnaast komt de gemeente Den Helder binnen afzienbare tijd met een visie CZ5K2019003299 met een stedenbouwkundige upgrade voor het gebied Willemsoord Noord en een vernieuwd museum zou daar mooi op aan kunnen sluiten.

De Stichting Koninklijke Defensiemusea (SDK) is voornemens om het Marinemuseum te vernieuwen en heeft CZSK gevraagd in te stemmen met een mogelijk gebruik van gebouw Dukdalf. Het gebruik van de ruimte en vooral ook de verticale dimensie van gebouw Dukdalf is bij uitstek geschikt als potentiële ruimte om deze verbeterslag van het museum te kunnen maken.

Met u als het bestuur van de huidige gebruiker van het gebouw Dukdalf, de Marine Bedrijf Sport en Ontspannings Vereniging (MBSOV), ben ik overeengekomen dat u bereid bent om op basis van een gelijkwaardige oversteek naar een andere locatie op Willemsoord te gaan. Hierbij zal gekeken zal worden naar de reële behoefte van de MBSOV zoals die bedoeld is in gebouw Dukdalf. Op basis van een verkenning uitgevoerd door mijn stafbureau vastgoed is vastgesteld dat gebouw 1 van het hui dige Marinemuseum daarvoor een mogelijkheid zou kunnen zijn, onder de voor waarde dat dit gebouw voor rekening en risico van het SDK geschikt gemaakt kan worden naar referentie van het gebouw Dukdalf.

Met deze eventuele gebouwenruil ontstaat voor het SDK de mogelijkheid om het
vernieuwde museum een fysieke plek te gev~n en wordt de haalbaarheid vergroot.
Op dit moment worden nadere opties voor het museum uitgewerkt, waarbij naast
vernieuwbouw van gebouw Dukdalf, ook het handhaven van de huidige locatie van
het museum één van de opties is. De financiële haalbaarheid van de verschillende
opties zal ook de komende maanden getoetst worden.

Alleen bij overeenstemming tussen de huidige gebruiker (MBSOV) en de mogelijk toekomstige gebruiker (SDK) over een alternatieve locatie in invulling daarvan, zal CZSK instemmen met de voorgenomen uitwerking tot vernieuwbouw van het Marinemuseum en verplaatsing van de MBSOV. MBSOV en SDK zullen CZSK gedurende het gehele proces van overleg/onderhandeling op de hoogte houden van de voortgang en de uitkomst.

Wellicht ten overvloede, informeer ik u hierbij ook dat de noodzaak voor de MBSOV om te verhuizen pas ontstaat zodra het SDK met een haalbare vernieuwing van het museum komt.

De Plaatsvervangend Commandant Zeestrifdkrachten

F.V van Sprang
Generaal-majoor der Mariniers