MBSOV uit de Dukdalf
Nieuws

MBSOV uit de Dukdalf

Geplaatst op: vrijdag 31 mei

Wellicht vandaag vrijdag 31 mei in de krant gelezen? Lees verder voor een reactie vanuit het hoofdbestuur.

Beste leden,

Als hoofdbestuur MBSOV willen wij het volgende onder de aandacht brengen: de mogelijke verhuizing van het Marine Museum naar de Dukdalf.

De Stichting Koninklijke Defensiemusea heeft in een samenwerkingsverband met Defensie, de gemeente Den helder en de Provincie opdracht gegeven een studie te starten, om het terrein rondom het Marine Museum en het KIM verder te ontwikkelen en tevens een verdere groei van het Marine Museum mogelijk te maken.

Hiervoor is Zeestad aangetrokken om deze studie verder uit te werken, dit heeft geresulteerd in een plan, waarbij de verhuizing van het huidige Marine Museum naar de locatie Dukdalf als meest gunstige uit de bus is gekomen.

Vanuit het Marinemuseum wordt dit plan verder uitgewerkt, waarbij 3 scenario’s bekeken worden:

  • Marinemuseum blijft zitten waar het nu zit maar krijgt een stevige onderhoudsbeurt zowel technisch als museaal.
  • Marinemuseum verhuist naar Dukdalf en sloepenloods.
  • Marinemuseum verhuist naar nieuwbouw op locatie Dukdalf en sloepenloods.

Deze scenario’s moeten in dit jaar nog een Pakket van Eisen (PVE) opleveren. Het PVE levert het Marinemuseum een kosteninzicht om met goede onderbouwing een rondje te lopen langs eventuele financiers. En zonder de financiën zal dit plan niet doorgaan.

Maar voor het zover is, moet er nog wel wat geregeld worden, allereerst moet het plan nog goedgekeurd worden, financiën gevonden worden en alle partijen, en dus ook de MBSOV, moeten hierin een plek kunnen krijgen, immers moet er wel wat geregeld worden voor de huidige gebruikers van de Dukdalf, de MBSOV, uw personeelsvereniging.

Wij zitten niet te wachten op een verhuizing, maar zijn ook realistisch genoeg om in te zien dat wij geen eigenaar van het gebouw zijn, maar Defensie. Bij een mogelijke verhuizing zal dan ook gekeken worden naar een passende locatie waar alle afdelingen een plaats hebben, misschien niet zo riant opgezet als nu, maar wel op 1 locatie.

Voor ons als MBSOV is dan ook het standpunt van CZSK van belang, en deze heeft hier in de persoon van Plaatsvervangend Commandant Zeestrijdkrachten Generaal-majoor der mariniers F.V. van Sprang een duidelijk standpunt in genomen. Zie hiervoor het volgende nieuwsbericht Nota Defensie “MBSOV/Gebouw Dukdalf”.

Met vriendelijke groet,

Johan Russchenberg
Voorzitter MBSOV