Begrotingsvergadering  27-10-2022
Nieuws

Begrotingsvergadering 27-10-2022

Geplaatst op: dinsdag 20 september

Agenda Begrotingsvergadering 2022

 

Datum: 27-10-2022

Locatie Dukdalf aanvang 19.30 uur

 

Agenda

 1. Opening

2. Mededelingen,ingekomen stukken

 3.Begroting hoofdbestuur 2023

4. Rondvraag

5. Sluiting

 

NB.De begroting ligt vanaf 13 oktober ter inzage in het vooronder en zijn op de vergadering zelf beschikbaar in de zaal.

 

Begrotingsvergadering !!