Van de bestuurstafel


Op de Algemene ledenvergadering van de MBSOV is op voordracht van het Hoofdbestuur ingestemd met de benoemingen van Johan Russchenberg als nieuwe voorzitter hoofdbestuur.

De benoeming geldt voor een termijn van twee jaar.

Angela Krijgsman, Henk de Vries, Rob Piersma en Gino Slothouber zijn herkozen als leden van het hoofdbestuur. Zij zijn benoemd voor een periode van 3 jaar.

mvg Johan Russchenberg

Menu


07-2018 Bestuurstafel (hoofdbestuur)
Het bestuur van de MBSOV wil haar leden graag op de hoogte houden van de...
Lees verder >06-2018 Bestuurstafel (hoofdbestuur)
Het bestuur van de MBSOV wil haar leden graag op de hoogte houden van de...
Lees verder >Notulen extra ledenvergadering omtrent verkoop recreatie grond zijn geplaatst!
De notulen van 26-06-2018 (concept) zijn te vinden onder MBSOV / extra's / jaarverslagen hoofdbestuur....
Lees verder >meer items