« Vorige pagina


MARINEBEDRIJF
Het Marinebedrijf is in 2002 voortgekomen uit de fusie van het SEWACO-bedrijf, Rijkswerf en het MEOB/Oegstgeest, allen onderhoudsdiensten van de Koninklijke Marine, met verschillende werkvelden. Door het samenvoeging streefde Defensie ernaar om de hele instandhouding van schepen en boten van de marine bij één bedrijf onder te brengen.

De kerntaken van het Marinebedrijf bestaan uit de instandhouding van vlootgebonden wapen-, communicatie-, en commandosystemen, en de bevoorrading van materieel. Hiermee ondersteunt het bedrijf de vier krijgsmachtonderdelen (de Luchtmacht, Landmacht, Marine en Marechaussee) bij de uitoefening van haar operationele taken, met een sterke nadruk op de Marine. Bij het Marinebedrijf wordt bijvoorbeeld gewerkt aan het onderhoud en de logistiek van fregattenonderzeeboten en installaties zoals het APARradarsysteem, voortstuwingssystemen, communicatieapparatuursonar, operationele datalink systemen, kanonnensatellietsystemen (zowel grondstation als installaties aan boord van schepen), commandovoering systemen, enzovoort.

Het Marinebedrijf is in 2005 ondergebracht bij de Defensie Materieel Organisatie (DMO), samen met o.a. het LCW. Daarvoor was het onderdeel van de Directie Materieel Koninklijke Marine (DMKM). Per 1 januari 2012 is het Marinebedrijf teruggebracht onder de Marine, als onderdeel van Commando Zeestrijdkrachten (CZSK).


AAN DEZE PAGINA WORDT NOG GEWERKT

Binnenkort kunt U hier de uitgebreide historie van het Marinebedrijf lezen.