Begrotingsvergadering 2022
Agenda item

Begrotingsvergadering 2022

Vindt plaats op: donderdag 27 oktober 2022

 Datum: 27-10-2022

 Locatie Dukdalf aanvang 19.30 uur

 Agenda

 1. Opening

 2. Mededelingen,ingekomen stukken

 3. Begroting hoofdbestuur 2023

 4. Rondvraag

 5. Sluiting

 

NB. De begroting ligt vanaf 13 oktober ter inzage in het vooronder en zijn op de vergadering zelf beschikbaar in de zaal.