« Vorige pagina


Begrotingsvergadering


Datum: dinsdag 30 oktober 2018


Agenda Begrotingsvergadering 2019
Datum: 30 oktober 2018
Locatie Dukdalf
Aanvang 20:00 uurAgenda
1. Opening
2. Mededelingen, ingekomen stukken
3. Vaststellen agenda
4. FAP / Paresto
5. Begroting hoofdbestuur 2019
6. Rondvraag
7. Sluiting

NB. De begrotingen liggen vanaf 15 oktober ter inzage in het vooronder en zijn op de vergadering zelf beschikbaar in de zaal.