HisDocMB


                Welkom op de website van het

Historisch Documentatiecentrum Marinebedrijf

                               (HisDocMB).

Mededeling: HisDocMB is tot nader order niet te bezoeken vanwege algehele reiniging van de afdeling door roetoverlast na brand in gebouw Dukdalf.

De geschiedenis van Den Helder en de streek er omheen is nauw verbonden met de Koninklijke Marine. Dat begon in de 17 eeuw met de komst van de vloot naar de rede van Texel. Dit betekende het begin van een reeks activiteiten rond het Nieuwe Diep en heeft geresulteerd in het Den Helder van nu. Met de komst van een kielplaats en later “eene werf van uitrusting” zoals de Rijkswerf eerst werd genoemd is de groei van Den Helder begonnen. Van velen is hun lot verbonden met deze Rijkswerf, als het niet direct als medewerker was dan had men wel familie die er werkte.  Ook de middenstand, aannemers en toeleveranciers voeren wel  bij deze ontwikkelingen. De ontwikkeling van Den Helder kan niet los gezien worden van de aanwezigheid en ontplooiing van de “Rijkswerf Willemsoord”.   

Toen in de jaren na de tweede wereldoorlog beslist moest worden of de Koninklijke Marine opnieuw Den Helder als thuishaven zou kiezen, was de aanwezigheid van de Rijkswerf een belangrijke factor voor de keuze van Den Helder.

Het HisDocMB is een afdeling van de Marine Bedrijf Sport en OntspanningsVereniging (MBSOV).

Op onze site vindt u diverse informatie over de geschiedenis van de voormalige Marine onderhoudsbedrijven en de activiteiten van het Historisch Documentatiecentrum Marinebedrijf  (HisDocMB).

Het HisDocMB ondersteunt onderzoekers, instellingen, musea en alle andere geïnteresseerden met informatie en materiaal over de geschiedenis van de Koninklijke Marine onderhoudsbedrijven. Het verzamelt hiertoe documentatie en beeldmateriaal die een relatie hebben met de geschiedenis van deze bedrijven.

Met behulp van het Menu aan de linkerzijde kunt U door onze website bladeren. Onder de knop “Fotoalbum” gaat U naar de pagina met foto’s welke het HisDocMB betreffen, onder de knop “Zoekplaatjes” vind U beeldmateriaal waarvan wij gegevens zoeken en die U ons wellicht kan verschaffen. Onder de knop “Beeldbank” bevindt zich onze beeldbank, ondergebracht bij het ZCBS, betreffende historische en recentere foto’s van de marine onderhoudsbedrijven.

Als u geïnteresseerd bent in de oude en de nieuwe geschiedenis van de voormalige Marine onderhoudsbedrijven , dan bent u hartelijk welkom bij het HisDocMB.

(Zie voor locatie en openingstijden in het keuzemenu “OVER HISDOC”).

 

 OverzBedrijvenA

Over HisDocMB


Wie zijn wij?

Wij zijn het “Historisch Documentatiecentrum Marinebedrijf” (HisDocMB). Het HisDocMB is, als een afdeling van de “Marinebedrijf Sport- en Ontspanningsvereniging (MBSOV), op 01 januari 2010 officieel opgericht. Het HisDocMB is een voortzetting van eerdere iniatieven uit het verleden om de historie van het huidige Marinebedrijf en de voorgaande voormalige Marine onderhoudsbedrijven te achterhalen en vast te leggen voor nu en de toekomst. De leden die hier deel van uitmaken stellen hun vrije tijd belangeloos ter beschikking om gestalte te geven aan een permanente representatie van het historische documentaire erfgoed dat in deze bedrijven ligt opgesloten. Wij worden gedreven uit belangstelling voor dit erfgoed en de trots voor de veelzijdige techniek en inzet door de jaren heen die hierin ligt opgesloten. Daaruit volgend hebben wij de behoefte dit uit te dragen, dit erfgoed te behoeden voor verval en tegengaan van het in vergetelheid raken van dit historische erfgoed.

Ons doel
Het creëren van een permanente documentaire collectie welke getuigenis geeft van de mens en zijn werkomgeving vanaf de ontwikkeling van de Marine onderhouds-bedrijven tot aan de huidige situatie. Hiermee zeker stellend dat een specifiek deel van ons technisch, sociaal en cultureel erfgoed behouden blijft.

Wij willen dit bereiken door:
• Het, in het kader van de wordings-geschiedenis van de respectievelijke Marine onderhouds-bedrijven, verzamelen, archiveren, beschrijven, beheren en behouden van documenten die daarvan getuigenis geven.
• Het op overzichtelijke en inzichtelijke wijze exploiteren van de collectie en zorg dragen voor een goede toegankelijkheid daarvan.
• Het presenteren en hierover informeren voor doeleinden van studie, educatie en recreatie.
• Het in algemene zin bijdragen aan de culturele attractiviteit van Den Helder en omgeving.

Waar vindt U ons?
Wij zijn gesitueerLuchtfotoWillemsoordPd in Den Helder waar wij huizen in het verenigingsgebouw van de MBSOV de “Dukdalf”. Dit gebouw bevindt zich in de noord-westhoek van de oude “Rijkswerf  Willemsoord”, tussen de twee gebouwen van het Marinemuseum in. Als u met de auto bent kunt u bijna voor de deur parkeren op het grote parkeerterrein . Het HisDocMB vindt U in de “Maarten Bakker zaal”. Deze bevindt zich op de etage in de hal en is bereikbaar via de trap of, als u minder te been bent, met de traplift.

Onze collectie:

Het “Historisch Documentatiecentrum Marinebedrijf” (HisDocMB) heeft een uitgebreide collectie aan boeken, technische tekeningen, documenten en beeldmateriaal, betrekking hebbende op de historie en technieken van het Marinebedrijf en zijn voorgaande Marine onderhoudsbedrijven. De bibliotheek van het HisDocMB heeft een uitgebreide collectie boeken en periodieken op het gebied van de geschiedenis van de voormalige Marine onderhoudsbedrijven en over de technieken die zijn toegepast bij deze bedrijven. Tevens zijn informatieve boekwerken in de collectie opgenomen die raakvlakken hebben met die technieken of de historie van de bedrijven.Momenteel zijn wij bezig om de collectie in kaart te brengen en te registreren in een catalogus zodat terzijnertijd deze catalogus op deze site geraadpleegd kan worden. Het HisDocMB heeft een collectie beeldmateriaal, zoals foto’s, negatieven en dia’s, van de voormalige Marine onderhoudsbedrijven. Momenteel zijn wij bezig, middels digitalisering, om deze collectie te ontsluiten. Het HisDocMB streeft er naar om deze collectie binnen afzienbare tijd toegankelijk te maken voor geinteresseerden.Boeken/informatie raadplegenBoeken en andere informatie kunt u ter plekke raadplegen, maar niet lenen. Als u materialen wilt raadplegen, verzoeken wij u hiervoor per e-mail een afspraak te maken. Klik hiervoor op de knop “Contact” op de navigatiebalk hierboven en U kunt een vraag of mededeling naar ons toe mailen door middel van het invullen en versturen van het contactformulier

Openingstijden.

Het HisDocMB is vooralsnog geopend op maandag- en dinsdagochtend van 09:00 tot 12:00 uur en op donderdagmiddag van 13:00 tot 16:00 uur

 


Contact

HisDocMB
Hoofdgracht 4
1781 AA Den Helder
0223 657 440
Mail 988HisDocMBGoogle Maps