50 jaar paaseieren zoeken


Paaseieren zoeken bij de MBSOV, al 50 keer.
In 1970 kwam een nieuw bestuurslid uit het zuiden des lands met het idee om paaseieren zoeken te gaan organiseren. Het bestuur was meteen enthousiast en alles werd direct geregeld. Er werd gestart op goede vrijdag, maar omdat dit later geen vrije dag meer was, is het verplaatst naar de zaterdag voor de paasdagen. Dat is altijd zo gebleven. Een hele ervaring om voor de eerste maal zoiets te regelen. Vele enthousiaste leden hielpen mee.


Er werd gestart in drie leeftijd groepen met rode, blauwe en groene eieren, zoals dat nog steeds zo wordt verdeeld. De ongeveer 120 kinderen die meededen, bleken zeer tevreden. Ook de aanwezige ouders vonden het een leuke ervaring om al die kinderen een fijne ochtend te bezorgen. Alle kinderen kregen na afloop een attentie mee naar huis. De eerste drie ook nog een prijs.
De eerste keren werd gebruik gemaakt van het terrein rondom de zandbak in de Donkere Duinen, maar na drie jaar moesten we verhuizen naar een andere locatie. Er zaten namelijk vogels te broeden op het terrein. Volgens de boswachter moesten we naar een andere locatie gaan uitkijken.
Van de gemeente mocht het zoeken van de paaseieren verplaatsen naar het openluchttheater, waar het nu nog steeds plaatsvindt.
Toen de WSOV, nu MBSOV, 40 jaar bestond, werden er voor het eerst paashazen ingezet. Voor de gestrikte bestuursleden werden de paashaaspakken op maat gemaakt door de zeilmakerij.
De inzet van de paashazen bleek een groot succes te zijn, want voor de editie van het jaar erna vroegen ouders er weer naar, omdat de kinderen er al weken over spraken. De paashazen lieten zich dus weer overhalen. Vanaf die tijd zijn er elk jaar weer paashazen aanwezig.
Vooral voor de jongste kinderen, van 4 en 5 jaar is het paaseieren zoeken een hele beleving. Zij komen (voor het eerst) op een groot terrein en moeten dan eieren gaan zoeken die zijn verstopt. Gelukkig mogen zij rode eieren zoeken, die makkelijk te vinden zijn. Een aantal eieren liggen verstopt, maar de meeste eieren liggen zichtbaar zodat de kleintjes een heleboel eieren kunnen vinden. Naast de kleine kinderen, blijkt dat de ouders het ook erg leuk vinden om eieren te zoeken. Helaas voor hen zijn zij hier te oud voor en moet dit aan de kinderen worden overgelaten. De paashazen zorgen goed voor de kleintjes, zodat ieder kind in ieder geval een paar eieren heeft gevonden. Ook lopen de paashazen regelmatig rond, wat ervoor zorgt dat er elk jaar weer meer eieren worden gevonden dan dat er daadwerkelijk zijn.
De meeste kinderen in de hogere leeftijdscategorieën hebben al wat ervaring met het zoeken van de eieren. De eieren liggen echter op een veel groter terrein en zijn goed verstopt. De blauwe eieren zijn nog wel goed te onderscheiden, maar voor de oudere groep zijn de groene eieren, tussen de bomen en het gras, moeilijker te vinden. In de dagen na het paaseieren zoeken, worden er nog elk jaar paaseieren ontdekt die niet zijn gevonden.
Ondertussen zijn de paaspakken vervangen door nieuwe. De paashazen zijn ondertussen verjongd en doen het ieder jaar met veel plezier. Het aantal kinderen is in de loop der jaren wel wat minder geworden, maar dat maakt het er niet minder leuk op.
Doordat het zoeken naar eieren al heel lang in de Donkere Duinen plaatsvindt en het er altijd gezellig is, kunnen ouders nu aan hun kinderen vertellen dat zij vroeger ook de paaseieren hebben gezocht. Het blijkt dus wel dat het plezier er nog steeds is en het na al die jaren nog steeds in gedachten is gebleven.
In de loop der jaren zijn de eieren wel vervangen, vroeger werd begonnen met echte eieren, gevolgd door goudgekleurde eieren, porseleinen eieren en polyester eieren. Een aantal van deze eieren is nog bewaard gebleven, maar ondertussen zijn de meeste van plastic.
Ondertussen gaan nog steeds alle kinderen naar huis met een attentie en krijgen per categorie de drie winnaars nog eens een prijs.
We hopen deze traditie nog heel lang voort te zetten met veel kinderen. Het bestuur dankt dan ook alle medewerkers van de afgelopen jaren voor hun inzet en hoopt dat er altijd weer nieuwe vrijwilligers zijn die dit eieren zoeken mogelijk kunnen maken.
Ondertussen verlopen de voorbereidingen voor de vijftigste editie uitstekend en de paashazen zijn al warm aan het draaien. We hopen dat deze vijftigste keer weer een groot succes zal worden!!
Groeten, De opper-Paashaas.

Menu


Flyer “Beach Centre” MBSOV
Uitnodiging MBSOV volleybal

Wat: Opening...
Lees verder >Inschrijving Damesbeautydag geopend!
Door het succes van voorgaande jaren, hebben we wederom op 9 september diverse leuke arrangementen...
Lees verder >Marine Korenfestival in de Dukdalf
Zingend het voorjaar in: Marine Korenfestival in Dukdalf, 6 april 2019
Het Marinekoor organiseert i.s.m....
Lees verder >meer items