« Vorige pagina


2018-03 Bestuurstafel (beheercommissie)


De Beheercommissie zit met alle afdelingsvertegenwoordigers met enige regelmaat om tafel. Maar niet alles wat daar besproken wordt zal u bereiken begrijpen wij. Vandaar nu via deze weg.

Vernieuwing Brand Meld Installatie.

Zoals de meeste actieve gebruikers al weten en gemerkt hebben is er een firma bezig onze Brand Meld Installatie in zijn volledigheid te vervangen. Dit is een enorme klus naast de nog werkende BMI. Wij hopen op u begrip voor het mogelijk overlast.

 

Aanpassing bar.

Aanpassing bar van de grote zaal met tapinstallatie voor speciale bieren. Dus dat was even slikken toen de zaag in de een ruim jaar terug geplaatste bar moest. Maar goed, we zijn weer aangepast op de wensen van onze leden en klanten. We zullen nu buiten ons gewone bier met regelmaat een biertje van dat seizoen op de tap hebben.

 

Sportkantine renovatie

We hebben een wens om de sportkantine te renoveren. Hiervoor hebben we via een Ontwerpbureau een impressie laten maken 2jaar terug. Om dit is zijn geheel even uit te voeren is nu niet te doen, na de grote uitgaven van de renovatie van de grote zaal.

Voor dit jaar hebben we gepland om in ieder geval een deel van de gewenste renovatie uit te voeren in de sportkantine. Dit jaar zullen we de vloeren en de bar aanpakken. De oude bar is inmiddels gedemonteerd/gesloopt om verassingen te voorkomen die we tegen zouden kunnen komen. De planning is dat de tweede week van april de kantine weer volledig beschikbaar is.

Tot zover uit de Beheercommissie.

 

Met vriendelijke groeten,

Rob van den Akker

Vz beheercommissie

Menu


07-2018 Bestuurstafel (hoofdbestuur)
Het bestuur van de MBSOV wil haar leden graag op de hoogte houden van de...
Lees verder >06-2018 Bestuurstafel (hoofdbestuur)
Het bestuur van de MBSOV wil haar leden graag op de hoogte houden van de...
Lees verder >Notulen extra ledenvergadering omtrent verkoop recreatie grond zijn geplaatst!
De notulen van 26-06-2018 (concept) zijn te vinden onder MBSOV / extra's / jaarverslagen hoofdbestuur....
Lees verder >meer items