07-2018 Bestuurstafel (hoofdbestuur)


Het bestuur van de MBSOV wil haar leden graag op de hoogte houden van de lopende zaken binnen de vereniging. Na iedere bestuursvergadering verschijnt er daarom deze rubriek "van de bestuurstafel" op de website. Hierin vindt je een overzicht van de zaken waar het bestuur op het ogenblik mee bezig is.

De verkoop van het recreatieterrein te Arnhem is afgerond en met het storten van het te ontvangen bedrag kunnen we dit hoofdstuk afsluiten.

De Halve Maen is terug van de expositie en staat nu in de hal te pronken, de laatste evenementen tot september hebben we gehad en we zijn klaar voor een welverdiend zomervakantie. We komen pas eind augustus weer bij elkaar.

Afdeling volleybal heeft bij de gemeente een wijzigingsbestemming ingediend voor het terrein van Topspin. De gemeente heeft uitstel aangevraagd op de beslistermijn tot september, ik ben dus bang dat het dit jaar niet meer gaat lukken.

 

De afdeling Breewijd heeft een verzoek ingediend tot plaatsen van zonnepanelen bij de buitenlocatie, dit zal opgenomen worden voor de begrotingsvergadering 2019.

Dan kunnen de leden over dit verzoek uitspreken.

 

Er komen voor het aankomende lustrum van de MBSOV, mei 2021 bestaan we 75 jaar, allerlei ideeën binnen hoe we dit moeten aanlopen.

We zullen dit bij het voorzittersoverleg verder behandelen en daarna u allen op de hoogte houden, we staan natuurlijk altijd open voor suggesties, u kunt ze mailen naar voorzitter@mbsov.nl.

Verder wensen we u allemaal een prettige vakantie en tot september,

 

 

Met vriendelijke groeten,

Johan Russchenberg

Voorzitter MBSOV

 

Menu


Nota Defensie MBSOV/Gebouw Dukdalf
Toegevoegd een verklaring van Plaatsvervangend Commandant Zeestrijdkrachten Generaal-majoor der mariniers F.V. van Sprang....
Lees verder >MBSOV uit de Dukdalf?
Wellicht vandaag vrijdag 31 mei in de krant gelezen? Lees verder voor een reactie vanuit...
Lees verder >De inschrijving voor diverse Kampanje voorstellingen via de MBSOV is geopend
De verkoop bij de Kampanje is gestart. Ook dit jaar hebben wij bij de MBSOV...
Lees verder >meer items