06-2018 Bestuurstafel (hoofdbestuur)


Het bestuur van de MBSOV wil haar leden graag op de hoogte houden van de lopende zaken binnen de vereniging. Na iedere bestuursvergadering verschijnt er daarom deze rubriek "van de bestuurstafel" op de website. Hierin vind je een overzicht van de zaken waar het bestuur op het ogenblik mee bezig is.

Juni is begonnen en we zijn bezig met de verkoop van het recreatieterrein te Arnhem, een van de laatste overblijfselen van de ter ziele zijnde recreatieafdeling. We hebben een bod gekregen welke door de ingelaste ALV van 26 juni jongstleden unaniem is aanvaard.

Afdeling volleybal heeft bij de gemeente een wijzigingsbestemming ingediend voor het terrein van Topspin. Op dit terrein zal zich het Beachsports centre verder ontwikkelen.

 

De bar van Beuk 2 is af en is dan ook op 28 juni met het contactuurtje ingewijd.

De Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing en onze penningmeester is een cursus aan volgen om e.e.a. uit te kunnen leggen aan de afdelingen.

 

En natuurlijk is er de aankomende lustrum van de MBSOV, mei 2021 bestaan we 75 jaar en dat vraagt om een feestje.

Er zijn al wat ideeën binnen gekomen hoe we dit gaan vieren, maar we staan natuurlijk altijd open voor suggesties, u kunt ze mailen naar voorzitter@mbsov.nl.

 

Wordt vervolgt…..

 

Met vriendelijke groeten,

Johan Russchenberg

Voorzitter MBSOV

Menu


07-2018 Bestuurstafel (hoofdbestuur)
Het bestuur van de MBSOV wil haar leden graag op de hoogte houden van de...
Lees verder >Notulen extra ledenvergadering omtrent verkoop recreatie grond zijn geplaatst!
De notulen van 26-06-2018 (concept) zijn te vinden onder MBSOV / extra's / jaarverslagen hoofdbestuur....
Lees verder >Grand Prix kijken op groot scherm in De Dukdalf
Aanstaande zondag 01 juli kunt u de Formule 1 in Oostenrijk volgen op groot scherm,...
Lees verder >meer items