05 -2018 Bestuurstafel (hoofdbestuur)


Het bestuur van de MBSOV wil haar leden graag op de hoogte houden van de lopende zaken binnen de vereniging. Na iedere bestuursvergadering verschijnt er daarom deze rubriek "van de bestuurstafel" op de website. Hierin vindt je een overzicht van de zaken waar het bestuur op het ogenblik mee bezig is.

MBSOV BBQ.

Mei is begonnen en we zijn bezig met de inventarisatie van de uitnodigingen voor de jaarlijkse BBQ, dit jaar kan voor het eerst ook TopSpin erbij zijn, wat natuurlijk heel leuk is.

Volleybal.

De afdeling volleybal heeft tijdens hun ledenvergadering ook ingestemd met Beachsports centre op het terrein van Topspin. Daarbij is binnen de afdeling een aanpassing in de contributie gekomen, om de lening die het MBSOV gaat verstrekken, terug te kunnen betalen.

 

Contactuurtje in beuk 2.

De bar van Beuk 2 is bijna af en deze zal in juni met het contactuurtje ingewijd gaan worden, hopelijk komen jullie allemaal om dit mee te maken.

 

Rijksvastgoedbedrijf.

Hoofd van het Rijksvastgoedbedrijf is nieuwsgierig naar de aard van het gebruik van ons mooie Dukdalf. En net als in februari, toen de generaal van Sprang zijn opwachting maakte, is ook hier de invloed van Zeestad merkbaar. Ook hier was merkbaar dat er vanuit Zeestad/gemeente Den helder en het marine museum met een scheef oog naar de Dukdalf wordt gekeken om deze te betrekken in een totaal ontwikkelplan voor Willemsoord.

 

Privacy wetgeving.

Per 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing en dat zal ook voor ons gevolgen hebben, op dit moment voldoen wij aan de nieuwe regelgeving, maar we zullen wel een cursus volgen om e.e.a. uit te kunnen leggen aan de afdelingen.

 

Lustrum MBSOV.

En natuurlijk is er de aankomende lustrum van de MBSOV, mei 2021 bestaan we 75 jaar en dat vraagt om een feestje.

 

Met vriendelijke groeten,

Johan Russchenberg

Voorzitter MBSOV

Menu


Nota Defensie MBSOV/Gebouw Dukdalf
Toegevoegd een verklaring van Plaatsvervangend Commandant Zeestrijdkrachten Generaal-majoor der mariniers F.V. van Sprang....
Lees verder >MBSOV uit de Dukdalf?
Wellicht vandaag vrijdag 31 mei in de krant gelezen? Lees verder voor een reactie vanuit...
Lees verder >De inschrijving voor diverse Kampanje voorstellingen via de MBSOV is geopend
De verkoop bij de Kampanje is gestart. Ook dit jaar hebben wij bij de MBSOV...
Lees verder >meer items